• 602 237 197
  • Pn. - Pt. 10:00 - 18:00 | Bydgoszcz i okolice

L.p.RODZAJ BADANIAMATERIAŁMAX. CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni robocze)CENA (zł)
Monitorowanie Poziomu Leków ▼NaN
1 AMIODARON
WYMAGANE SKIEROWANIE: Pobierz skierowanie
SUROWICA 12 288
2 CYKLOSPORYNA KREW EDTA 3 138
3 DIGOKSYNA SUROWICA 1 40
4 FENOBARBITAL - ilość SUROWICA 3 102
5 FENOTIAZYNA MOCZ 17 54
6 FENYTOINA SUROWICA 5 68
7 G-TEST ADA (ilościowe oznaczenie stężenia leku adalimumab lub leku biopodobnego) NOWOŚĆ
Pobranie od poniedziałku do czwartku
SUROWICA 8 345
8 G-TEST IFX (ilościowe oznaczenie stężenia infliksimab) lub leku biopodobnego)) NOWOŚĆ
Pobranie od poniedziałku do czwartku
SUROWICA 8 345
9 G-TEST pcADA (ilościowe oznaczenie poziomu przeciwciał anty-adalimumab (anty-lek biopodobny) NOWOŚĆ
Pobranie od poniedziałku do czwartku
SUROWICA 15 448
10 G-TEST pcIFX (ilościowe oznaczenie poziomu przeciwciał anty-infliksimab (anty-lek biopodobny)) NOWOŚĆ
Pobranie od poniedziałku do czwartku
SUROWICA 15 368
11 G-TEST Tio1 (ilościowe oznaczenie stężenia 6-tioguaniny oraz 6-metylmerkaptopuryny) NOWOŚĆ
Pobranie od poniedziałku do czwartku
KREW PEŁNA (EDTA) 8 230
12 GABAPENTYNA NOWOŚĆ
Pobranie od poniedziałku do czwartku
SUROWICA 15 195
13 KARBAMAZEPINA SUROWICA 1 54
14 KWAS WALPROINOWY SUROWICA 1 45
15 LAMOTRYGINA NOWOŚĆ
Pobranie od poniedziałku do czwartku
SUROWICA 15 195
16 LEKI W MOCZU (barbiturany, benzodiazepiny) MOCZ 1 45
17 Lewetiracetam NOWOŚĆ
Pobranie od poniedziałku do czwartku
SUROWICA 15 195
18 LIT SUROWICA 1 40
19 OKSYKARBAZEPINA NOWOŚĆ
Pobranie od poniedziałku do czwartku
SUROWICA 15 195
20 SALICYLANY SUROWICA/MOCZ 10 56
21 SIROLIMUS KREW PEŁNA EDTA 3 288
22 TAKROLIMUS KREW PEŁNA EDTA 3 173
23 TEOFILINA SUROWICA 3 60
24 TOPIRAMAT NOWOŚĆ
Pobranie od poniedziałku do czwartku
SUROWICA 15 195
25 ZONISAMID NOWOŚĆ
Pobranie od poniedziałku do czwartku
SUROWICA 15 195

Labdrive.pl

Badania laboratoryjne w Twoim domu. Przyjedziemy do Twojego domu, firmy czy biura, na miejscu pobieramy materiał który jest przekazywany do laboratorium Vitalabo.
Wyniki większości badań sprawdzisz już tego samego dnia.

Aktualności

©2020 Labdrive.pl - Vitalabo Laboratoria Medyczne

Szukaj