• 602237197
  • 888055054
  • Pn. - Pt. 11:00 - 18:00 | Bydgoszcz - Toruń

Jak czytać wyniki badań laboratoryjnych

Poniższy opis służy jednynie celom informacyjnym, do skutecznej diagnozy niezbędna jest konsultacja lekarska.

Nr zlecenia  – jest to numer identyfikacyjny pacjenta, umieszczony pod kodem kreskowym, którym oklejony jest materiał i skierowanie. Do tego numeru w naszym laboratorium przypisane są dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, ewentualnie adres, zlecone badania oraz datę przyjęcia zlecenia). Umożliwia on szybkie odnalezienie wyniku.

 

Badanie – w tej kolumnie umieszczony jest wykaz badań zleconych pod danym numerem zlecenia. Należy pamiętać, że jedno badanie może składać się z kilku parametrów (np.: morfologia). 

 

Wynik – jest to wyrażona liczbowo, za pomocą symboli (+/-) lub opisowo wartość oznaczenia. Warto pamiętać, że wynik „pozytywny” badania na obecność czynnika chorobotwórczego nie oznacza pozytywnego stanu zdrowia, a wręcz przeciwnie, jest stwierdzeniem infekcji.

 

Jednostka – pokazuje w jakich jednostkach wyrażony jest wynik. Należy mieć na uwadze fakt, że różne laboratoria mogą używać różnych jednostek dla tych samych parametrów, co może być uwarunkowane np.: inną metodą oznaczenia.

 

Min./Max. - dla parametrów ilościowych, dających się przedstawić liczbowo, są to wartości wyznaczające przedział, w którym powinna znaleźć się wartość prawidłowa wyniku. Wszelkie odstępstwa od tych wartości przedstawione są w kolumnie NORMA.

 

Norma – w tej kolumnie przedstawione są następujące symbole:

 

H  – informuje o przekroczeniu wartości MAX dla danego parametru.

 

L – informuje o tym, że wartość danego parametru znajduje się poniżej wartości MIN.

~ - informuje o tym, że nasz wynik znajduje się w przedziale wartości prawidłowych (przedział MIN.-MAX.)

Na wyniku mogą znajdować się też informacje, które nie oznaczają żadnej choroby, ale wskazują na błąd próbki krwi i zwykle uniemożliwiają wykonanie z niej badań. W takich sytuacjach najczęściej konieczne jest ponowne pobranie materiału. Można spotkać się z następującymi informacjami: skrzep, hemoliza, lipemia.

Labdrive.pl

Badania laboratoryjne w Twoim domu. Przyjedziemy do Twojego domu, firmy czy biura, na miejscu pobieramy materiał który jest przekazywany do laboratorium Vitalabo.
Wyniki większości badań sprawdzisz już tego samego dnia.

Aktualności

©2023 Labdrive.pl - Vitalabo Laboratoria Medyczne

Szukaj